Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viascorpix scorpix
zyjanieistniej
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
3756 0049 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viafelicka felicka
zyjanieistniej
Witej
Reposted frombruxa bruxa viascorpix scorpix
zyjanieistniej
8025 345a 500
zyjanieistniej
9747 0b00
Reposted fromzciach zciach viascorpix scorpix
zyjanieistniej
0422 cd22 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viascorpix scorpix
zyjanieistniej
2655 d5c8 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viascorpix scorpix
zyjanieistniej
3719 fe1c 500
Reposted frompierdolony pierdolony viascorpix scorpix
2346 4ba3
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viascorpix scorpix

July 09 2015

zyjanieistniej
zyjanieistniej
0580 8783 500
kochajcie wombatki
zyjanieistniej
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viafelicka felicka

July 07 2015

zyjanieistniej
2317 ce08 500
Reposted fromargentum argentum viafelicka felicka
zyjanieistniej
2319 a21f
Reposted frommental-cat mental-cat viametallica metallica
zyjanieistniej
O kraju świadczą jego Zwierzęta. Stosunek do Zwierząt. Jeżeli ludzie zachowują się bestialsko wobec Zwierząt, nie pomoże im żadna demokracja, ani w ogóle nic.
— Olga Tokarczuk , "Prowadź swój płóg przez kości umarłych"
Reposted fromksiezycowykot ksiezycowykot viahermina hermina
zyjanieistniej
9681 7c68
zyjanieistniej
5880 a7b2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahermina hermina
zyjanieistniej
3970 9915 500
Reposted fromfelicka felicka
zyjanieistniej
Potem przytuliła się do Cypriana, tak mocno, jakby to właśnie od nauczył ją dwutaktu, a zaraz miał się im wydarzyć śmiertelny wypadek. W tym momencie mógłbyś powiedzieć jakieś ohydnie ciepłe zdanie w rodzaju: byli dla siebie stworzeni.
— J. Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl