Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2018

zyjanieistniej
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix
zyjanieistniej
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viascorpix scorpix
zyjanieistniej
5881 6a66 500
Reposted fromexistential existential viascorpix scorpix
zyjanieistniej
0113 ba05
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
zyjanieistniej
5266 1f80 500
Flicka Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viascorpix scorpix
zyjanieistniej
3652 866f
Reposted fromoiv13 oiv13 viascorpix scorpix
zyjanieistniej
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viascorpix scorpix
zyjanieistniej
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix

February 26 2018

zyjanieistniej
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viascorpix scorpix
zyjanieistniej
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viascorpix scorpix
zyjanieistniej
Tam gdzie trzeba krzyczeć mówię szeptem.
— Różewicz
Reposted fromazalia azalia viascorpix scorpix
zyjanieistniej
5811 116e 500
Reposted fromMtsen Mtsen viascorpix scorpix

February 12 2018

zyjanieistniej
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viascorpix scorpix
zyjanieistniej
Reposted fromclaud-ie claud-ie viascorpix scorpix

January 15 2018

6051 058c 500
Reposted fromdivi divi viafelicka felicka
zyjanieistniej
Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby
Reposted fromdobby dobby viascorpix scorpix
zyjanieistniej
W związku nie można żyć ciągłym strachem, że się nie wystarcza.
— K. Wawrzniak
Reposted fromduvet duvet vianigdyja nigdyja
zyjanieistniej
4379 9ff0
Reposted fromskonam skonam viajakubzulczyk jakubzulczyk

November 06 2017

zyjanieistniej
Kiedyś i w Twoim życiu pojawi się osoba, która nic od Ciebie nie będzie wymagać, wręcz przeciwnie, pragnąć będzie dać Ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż Ty możesz dać jej. Będzie chciała Cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, chronić, nie będzie Cię zmieniać, bo będzie cenić Cię za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu będzie chcieć coś Tobie dać, tak po prostu z Tobą być, rozmawiać, rozumieć, tęsknić, martwić się, troszczyć, nie skrzywdzić. I tak po prostu będzie w Twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to magia? Nie. To prawdziwa miłość, miłość która nigdy nie wymaga.

Reposted fromnaturalginger naturalginger viascorpix scorpix
zyjanieistniej
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl