Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

zyjanieistniej
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viascorpix scorpix
zyjanieistniej
Reposted fromclaud-ie claud-ie viascorpix scorpix

January 15 2018

6051 058c 500
Reposted fromdivi divi viafelicka felicka
zyjanieistniej
Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby
Reposted fromdobby dobby viascorpix scorpix
zyjanieistniej
W związku nie można żyć ciągłym strachem, że się nie wystarcza.
— K. Wawrzniak
Reposted fromduvet duvet vianigdyja nigdyja
zyjanieistniej
4379 9ff0
Reposted fromskonam skonam viajakubzulczyk jakubzulczyk

November 06 2017

zyjanieistniej
Kiedyś i w Twoim życiu pojawi się osoba, która nic od Ciebie nie będzie wymagać, wręcz przeciwnie, pragnąć będzie dać Ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż Ty możesz dać jej. Będzie chciała Cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, chronić, nie będzie Cię zmieniać, bo będzie cenić Cię za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu będzie chcieć coś Tobie dać, tak po prostu z Tobą być, rozmawiać, rozumieć, tęsknić, martwić się, troszczyć, nie skrzywdzić. I tak po prostu będzie w Twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to magia? Nie. To prawdziwa miłość, miłość która nigdy nie wymaga.

Reposted fromnaturalginger naturalginger viascorpix scorpix
zyjanieistniej
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viascorpix scorpix
zyjanieistniej
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viahermina hermina
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viahermina hermina

October 26 2017

zyjanieistniej
0076 b498 500
Reposted fromblueberries blueberries viascorpix scorpix

September 27 2017

zyjanieistniej
0219 c745 500
Reposted fromdaysleeper daysleeper viafelicka felicka

September 03 2017

zyjanieistniej

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viagreenhazel greenhazel
zyjanieistniej
I kiedy pierwszy raz go spotkałam, zastanawiałam się, co mogłoby mnie łączyć z takim facetem jak on.
Reposted fromitwaslove itwaslove viagreenhazel greenhazel

August 21 2017

zyjanieistniej
0457 eb75 500
Reposted from1911 1911 viascorpix scorpix

July 31 2017

zyjanieistniej
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk
zyjanieistniej
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viajakubzulczyk jakubzulczyk

July 23 2017

4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viascorpix scorpix
zyjanieistniej
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl