Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

zyjanieistniej
zyjanieistniej
0580 8783 500
kochajcie wombatki
zyjanieistniej
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viafelicka felicka

July 07 2015

zyjanieistniej
2317 ce08 500
Reposted fromargentum argentum viafelicka felicka
zyjanieistniej
2319 a21f
Reposted frommental-cat mental-cat viametallica metallica
zyjanieistniej
O kraju świadczą jego Zwierzęta. Stosunek do Zwierząt. Jeżeli ludzie zachowują się bestialsko wobec Zwierząt, nie pomoże im żadna demokracja, ani w ogóle nic.
— Olga Tokarczuk , "Prowadź swój płóg przez kości umarłych"
Reposted fromksiezycowykot ksiezycowykot viahermina hermina
zyjanieistniej
9681 7c68
zyjanieistniej
5880 a7b2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahermina hermina
zyjanieistniej
3970 9915 500
Reposted fromfelicka felicka
zyjanieistniej
Potem przytuliła się do Cypriana, tak mocno, jakby to właśnie od nauczył ją dwutaktu, a zaraz miał się im wydarzyć śmiertelny wypadek. W tym momencie mógłbyś powiedzieć jakieś ohydnie ciepłe zdanie w rodzaju: byli dla siebie stworzeni.
— J. Żulczyk
zyjanieistniej
zyjanieistniej
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
zyjanieistniej
Lepiej znamy intencje naszych czynów niż owe czyny. Lepiej wiemy, co chcieliśmy powiedzieć, niż co naprawdę powiedzieliśmy. Wiemy, kim chcemy być - nie wiemy, kim jesteśmy.
— Jacek Dukaj
zyjanieistniej
Ma pani rację. Nienawiść jest dobra: gorąca, solidna, pewna. Nienawiść to nie to co miłość, nie można w nią wątpić. Nigdy. Nie znam nic pewniejszego niż nienawiść. To jedyne uczucie, na którym się człowiek nie zawiedzie. (...) Tak, tak. Zamiana miłości na nienawiść jest w sumie bardzo korzystna. 
— Éric-Emmanuel Schmitt, "Tektonika uczuć"
zyjanieistniej
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk - O lęku
zyjanieistniej

"Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać."

— Bob Marley
zyjanieistniej

July 03 2015

zyjanieistniej

Nie wszystko musi zostać nazwane

Nie wszystko trzeba rozumieć

Nie trzeba umieścić kropki na końcu każdego zdania

— Beata Pawlikowska "Planeta dobrych myśli"
Reposted fromkasiakiwi kasiakiwi viafelicka felicka
zyjanieistniej
5805 943b
Reposted fromairenaaa airenaaa viametallica metallica
zyjanieistniej
8671 8bec
Reposted fromairenaaa airenaaa viametallica metallica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl